Ausa

AUSA CENTER, S.L.U.

Visitar la Web

Client i promotor:

AUSA CENTER, S.L.U.

Projectes:

• Legalització activitat de fabricació de material d’elevació i transport
• Ampliació de l’activitat

Descripció dels projectes:

Projectes mediambiental i de protecció contra incendis per la legalització,
d’acord a la llei 3/08 de la IIAA, de l’activitat de fabricació d’equips i materials de transport i elevació
( carretons, dumpers, etc. )

Projectes ambiental i de protecció contra incendis de l’ampliació de l’activitat, amb increment d’espais exteriors i locals de treball i magatzems.

Situació:

MANRESA. Barcelona.

Superfícies d’actuació :

Legalització instal•lacions existents : 11.142,5 m² edificats
Ampliació de 12.843 m² de terreny, i 5.659,5 m² edificats

Dates:

Anys 2.002 i 2.009.