Bastos Medical

Client i promotor:
Bastos Medical
Empresa de distribució de material de mèdic i esportiu

Projecte:
Construcció d’oficines centrals en una antiga fàbrica industrial.

Descripció del projecte:
Adequació fàbrica industrial anys 70 mantenint tota la seva estructura.
Ampliació de superfície amb estructura metàl·lica sobre forjats existents.
Integració nous materials amb l’edifici industrial.
Integració façana amb l’entorn.
Elaboració de tots els projectes constructius d’obres i instal·lacions, tramitació dels permisos i legalització de les instal·lacions.
Direcció d’obra i instal·lacions. Gestió d’ofertes i control econòmic.

Situació:
SANT FRUITÓS DE BAGES. Barcelona.

Constructora:
CONSTRUBAGES (Artés)

Data inici i final d’obra:
Juliol 2011 – Març 2012

Superfície construïda:
Ampliació altells metàl·lics singulars per oficines: 470 m2
Adequació d’espais per oficines i vestuaris: 450 m2

Pressupost total:
430.000 € (obres)
430.000 € (intal·lacions)