Chiorino

Client i promotor:
Chiorino
Fabricació de bandes transportadores i corretges de transmissió

Projecte:
Construcció d’un edifici industrial i oficines.

Descripció del projecte:
Estudi de les necessitats i implantació de la nau de producció i oficines
Elaboració de tots els projectes constructius d’obres i instal·lacions, tramitació dels permisos i legalització de les instal·lacions.
Direcció d’obra i instal·lacions. Gestió d’ofertes i control econòmic.
Trasllat final de l’anterior emplaçament.

Situació:
RUBÍ. Barcelona.

Constructora:
Construccions F.VIDAL, S.A. (Manresa)

Data inici i final d’obra:
Maig 2008 – Març 2009

Superfície construïda:
Aparcament parcialment enterrat, vestuaris i menjador: 380 m2
Nau de producció:1.980 m2
Oficines: 380 m2

Pressupost total:
1.900.000 € (obra i instal·lacions)