Diputació de Barcelona. Navarcles.

Diputació de Barcelona

Client i promotor:
Diputació de Barcelona.

Projecte:
Urbanització Passeig Àngel Vivó.

Descripció del projecte:
Voreres de 2,50 metres amb il·luminació, arbrat i mobiliaria urbà.
Calçada amb dos vials de circulació de 3,25 metres d’amplada.

Serveis amb nous punts d’il·luminació viària eficient, recollida d’aigües pluvials i sanejament.

Renovació de la xarxa d’aigua potable i modificació del traçat de la xarxa de telecomunicacions.

Situació:
NAVARCLES. Barcelona.

Constructora:
EXCAVACIONS VILÀ VILA

Data inici i final d’obra:
8 MESOS. ANY 2009

Superfície àmbit:
5.000 m2

Pressupost total:
465.000 €