Diputació de Barcelona.

Diputació de Barcelona

Visitar la Web

Projecte de Conservació d’elements estructurals de Ponts. Any 2011

Promotor .- Diputació de Barcelona. Àrea d’infrastructures, Urbanisme i Habitatge

Contractista.- Keconstruïm

Pressupost.- 528.759,53 €

Direcció d’Obra. Execució any 2012

Actuació de  Reparació i reconstrucció d’elements estructurals de formigó armat, piles, estreps, bigues i tauler als ponts de les carreteres,

BV-5114 al tm de Sant joan de Vilatorrada

BV-4022 al tm de Cercs

BV-4406 al tm de Puig-Reig

BV-2153 al tm de Fogars de Tordera