Escola Vedruna Manresa

Fundació Cultural Privada Vedruna Manresa

Client i promotor:
Fundació Cultural Privada Vedruna Manresa.

Projecte:
Instal·lació d’una nova sala de calderes en un edifici existent i implantació d’un contracte de serveis energètics.

Descripció del projecte:
Càlcul, disseny i legalització d’una nova sala de calderes, alimentades amb gas natural, per a la calefacció i producció d’A.C.S. en una escola d’educació infantil i primària.
Confecció del projecte executiu, control de pressupostos, direcció d’obra, legalització i implementació final d’un contracte de serveis energètics entre l’empresa de serveis energètics i la propietat.

Situació:
MANRESA. Barcelona.

Empresa constructora:
Soler Energy Services, S.L.

Data d’execució:
Octubre 2011

Pressupost total:
130.000 €