FUNCOSA

Client i promotor:
FUNCOSA
Fundició nodular

Projecte:
Construcció d’oficines centrals, ampliació nau producció i demolició oficines anteriors.

Descripció del projecte:
Construcció de 3 plantes, una per zona de qualitat i vestuaris, i dues per oficines centrals de la indústria.
Construcció de 2 plantes per a tallers i modelatge.
Construcció en planta baixa per l’ampliació de la nau de producció.
Demolició de les anteriors oficines.
Construcció de 2 aparcament exteriors.

Elaboració de tots els projectes constructius d’obres i instal·lacions, tramitació dels permisos i legalització de les instal·lacions.
Direcció d’obra i instal·lacions. Gestió d’ofertes i control econòmic.

Situació:
MANRESA. Barcelona.

Constructora:
GRUP MAS EDIFICACIÓ (Manresa)

Data inici i final d’obra:
Juny 2011 – Febrer 2012

Superfícies:
Oficines: 1.400 m2
Tallers: 360 m2
Ampliació nau producció:490 m2
Qualitat i vestuaris: 650 m2
Demolició oficines i vestuaris: 650 m2
Aparcaments exteriors: 3.800 m2

Pressupost total:
1.615.000 € (obres)
710.000 € (intal·lacions)
280.000 € (urbanització aparcaments exteriors)