Petrolífers Set Serveis

Bernat Oil, S.L.

Client i promotor:
Bernat Oil, S.L.

Projecte:
Instal·lació de tres dipòsits soterrats de 40 m3 per a l’emmagatzematge de productes petrolífers en una estació de servei.

Descripció del projecte:
Càlcul, disseny i legalització d’un emmagatzematge de productes petrolífers en una estació de servei, mitjançant dos dipòsits soterrats de 40 m3 c.u. i un tercer dipòsit compartimentat de 20 + 20 m3.
Confecció del projecte executiu d’urbanització, obra i instal•lacions, tràmits i gestions, control de pressupostos, direcció d’obra i legalització de totes les instal•lacions de l’estació de serveis.

Situació:
MANRESA. Barcelona.

Empresa instal·ladora:
Petroinstal, S.L.

Data d’execució:
Novembre 2003

Pressupost urbanització:
105.000 €

Pressupost obra i instal·lacions:
610.000 €