Receptora biogas EDAR

Aigües de Manresa, S.A.

Client i promotor:
Aigües de Manresa, S.A.

Projecte:
Instal·lació receptora de biogas en una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR Manresa).

Descripció del projecte:
Adequació i legalització de la instal·lació receptora de biogas (1.300 kW) de l’estació depuradora d’aigües residuals EDAR Manresa, des de la seva captació en els digestors fins al seu consum per a la producció de calefacció o d’energia elèctrica.

Situació:
MANRESA. Barcelona.

Empresa instal·ladora:
Aigües de Manresa, S.A.

Data d’execució:
Desembre 2011