Receptora gas Funcosa

Funderia Condals, S.A.

Client i promotor:
Funderia Condals, S.A.

Projecte:
Instal·lació receptora de gas natural liquat en una indústria dedicada a la fundició del ferro gris i nodular.
Homologació de tipus únic dels aparells receptors instal•lats.

Descripció del projecte:
Legalització d’una instal·lació receptora de gas natural liquat de 2.000 kW de potència instal•lada, així com l’homologació de tipus únic dels diferents aparells receptors de la mateixa.

Situació:
MANRESA. Barcelona.

Empresa instal·ladora:
Ham (LNG)

Data d’execució:
Febrer 2012