Residència Mont Blanc

Fundació Institució Benèfica Assistencial Manresana

Client i promotor:
Fundació Institució Benèfica Assistencial Manresana (Residència Mont Blanc).

Projecte:
Pla d’autoprotecció d’una residència d’avis – centre geriàtric.

Descripció del projecte:
Confecció del pla d’autoprotecció de la residència d’avis – centre geriàtric Mont Blanc (annex C.2.d), segons el Decret 82/2010.
Formació de grups en matèria de prevenció. Assessorament i preparació de simulacres, i confecció dels informes corresponents.

Situació:
MANRESA. Barcelona.

Data d’execució:
Juny 2012