Dades Empresarials

La Societat Anònima de Enginyeria LARIX té les següents dades principals:

  • DATA FUNDACIÓ: NOVEMBRE 1.976
  • RAÓ SOCIAL: «SOCIEDAD ANONIMA DE INGENIERIA LARIX»
  • CAPITAL SOCIAL: 72.132 €.
  • DOMICILI SOCIAL: ÀNGEL GUIMERÀ, Núm. 3, 2º-1ª. 08241 – MANRESA
  • Nº IDENTIFICACIÓ FISCAL: A-08.446.361
  • DOCUMENT QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL: Departament d’Indústria Generalitat de Catalunya nº 24.
  • Adreça electrònica: [email protected]
  • MOTIU:Des de la seva fundació l’empresa disposa de dos departaments, basats en el disseny, projecció i direcció.- URBANISME I CONSTRUCCIÓ.- PROJECTES INDUSTRIALS I MEDI AMBIENTALS

Última Actualització

La informació mostrada en aquesta secció va ser actualitzada al Març de 2012