Equip Humà

«El Treball en equip ens multiplica»

Gràcies al nostre equip de profesionals experimentats podem aconseguir fites complexes amb gran resolució, solvència i diferenciació.

La coperació entres els diferents profesionals que formen LARIX es un dels trets que més valor afegit ens dona. Se’ns dubte el nostre profesional equip humà i de treball, es el nostre millor valor com a empresa.

El nostre equip tècnic:

 • LLUIS Mª JOU TURALLAS

  • Enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat nº 5.938
  • Experiència des de l’any 1.977
  • Departament d’obra pública
  • Administrador
 • EFREM PLANES GENÉ

  • Enginyer Tècnic en Electricitat, col·legiat núm. 8.252
  • Experiència des de l’any 1.982
  • Departament d’Activitats
 • PERE GRANDIA COROMINAS

  • Enginyer Tècnic en Electricitat, col·legiat núm. 12.914
  • Experiència des de l’any 1.995
  • Departament d’Instal·lacions
 • XAVIER FARGAS SOLERNOU

  • Enginyer Industrial, especialitat electromecànica
  • Promoció 2.001
  • Departament d’Instal·lacions
 • MARTI JUST CALDERER

  • Enginyer Tècnic de Mines i Enginyer Tècnic Industrial
  • Promoció 2.001
  • Experiència des de l’any 1996
  • Departament de Construcció i obra civil
 • DAVID MACIAS BASILIO

  • Tècnic de Grau Superior
  • Promoció 2003
  • Experiència des de 2001
  • Departament d’Instal·lacions
 • SALVADOR DIAZ TORRES

  • Enginyer Tècnic Industrial
  • Promoció 1.999
  • Departament de Construcció i obra civil
 • FRAN GOMEZ GUTIERREZ

  • Arquitecte
  • Experiència des de l’any 1.995
  • Departament d’obra pública
L’equip de LARIX també es disposa de 2 delineants-projectistes i dels serveis administratius complementaris.