Home / ProjectesPage 2

Residència Mont Blanc

Client i promotor: Fundació Institució Benèfica Assistencial Manresana (Residència Mont ...

Llar infants Balsareny

Client i promotor: Ajuntament de Balsareny. Projecte: Pla d’autoprotecció de ...

Legionel·la Viladases

Client i promotor: Viladases, S.L. Projecte: Control i prevenció de ...

Skis Rossignol de Espanya

Client i promotor: Skis Rossignol de Espanya, S.L. Projecte: Informe ...

Productos Alimenticios Gallo

Client i promotor: Productos Alimenticios Gallo, S.L. Projecte: Instal·lació frigorífica ...

Alimentos Freisa

Client i promotor: Alimentos Freisa, S.A. Projecte: Instal·lacions frigorífiques de ...

Saint – Gobain Weber Cemarksa

Client i promotor: Saint – Gobain Weber Cemarksa, S.A. Projecte: ...

Maxion wheels – Hayes lemmerz Manresa S.L.U.

Client i promotor: Maxion wheels – Hayes lemmerz Manresa S.L.U. ...

Rynalset

Client i promotor: Rynalset, S.L. Projecte: Certificat d’eficiència energètica, en ...

Llar infants Igualada

Client i promotor: Ajuntament Igualada. Projecte: Certificat d’eficiència energètica, en ...

AGBAR

Client i promotor: Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. (AGBAR) ...

Polígon Industrial de Valldoriolf

Projecte (Refós) de la urbanització Polígon Industrial de Valldoriolf al ...

Joan Grau

Projecte d’urbanització del carrer Joan Grau al terme municipal de ...

Pla Especial Els Ametllers

Projecte i Direcció d’obra del Pla Especial Els Ametllers (Fase ...

Mas Enric – Can Prat

Projecte del sector de Mas Enric – Can Prat al ...

Avinguda Constitució

Projecte d’urbanització de l’Avinguda Constitució al terme municipal del Pont de ...