Enginyeria Legal i Ambiental

Projectes:
· Llicències d’Activitats i/o mediambientals
· Inscripció al REIC i REG
· Permisos a organismes públics tals com: carreteres, A.C.A.

Plans:
· D’autoprotecció i d’emergència