Instal·lacions

 

Projectes:
· Alta i baixa tensió
· Enllumenat públic
· Climatització, calefacció i A.C.S.
· Productes químics i petrolífers
· Aparells a pressió, frigorífiques
· Gasos combustibles
· Protecció contra incendis

Equipaments:
· Centres cívics i culturals
· Centres esportius
· Recreatius
· Administratius
· Socials
· Escolars
· Sanitaris assistencials
· Ludoteques
· Centres de dia
· Llar de jubilats

Edificis de serveis:
· Restauració
· Hoteler
· Oficines
· Comercials
· Grans àrees
· Multicines
· Comerços
· Interiorisme
· Tot tipus de terciari.

Edificis residencials:
· Habitatges plurifamiliars
· unifamiliars.
· Obra nova, reforma i rehabilitació.