Medi Ambient

Projectes:
· De restauració
· Tractament d’aigües residuals
· Concessions de captació d’aigües
· Centrals hidroelèctriques
· Energia solar-fotovoltaica
· Energia eòlica
· Energia geotèrmica

Estudis:
· Eficiència energètica sector industrial
· Anàlisi i recomenacions d’estalvi energètic
· Medi ambientals
· Acústics