Obra Civil i Obra Pública

 

Urbanització:
· Nova urbanització
· Rehabilitació paviments i infraestructures
· Rehabilitació de serveis urbans (aigua, gas, BT, MT, Telecos,..)
· Sanejament
· Estudis d’inundabilitat

Obra civil:
· Obres hidràuliques, dipòsits d’aigua, canalitzacions.
· Murs, pantalles de contenció, rescloses,…